คนพิการจำนวนมากร่วมงานวันคนพิกาลสากลที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพ

  
     นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล เพื่อลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภท และเครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ทุกกลุ่ม จัดงานนี้ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาสได้แสดงความสามารถ และยืนหยัดได้อย่างสมศักดิ์ศรีในสังคม โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากองค์กร Wheels of Hope และ Wheels for the World ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการทุกประเภท ภายใต้พระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลค่า 10 ล้านบาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนพิการให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์และการช่วยเหลือจากสังคมเท่าเทียมหรือมากกว่าคนปกติด มุ่งเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง โดยมีในงานมีการจดทะเบียนคนพิการเพื่อให้สิทธิ์ในบัตรทองรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีวิต ในการนี้ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนแก่ผู้พิการจำนวน 100 โต๊ะ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศจะเลี้ยงโต๊ะจีนแก่ผู้พิการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ทุกปีใหม่ สร้างความดีใจแก่ผู้พิการที่ไปร่วมงานอย่างมาก
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่