16 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่จะควบคุมไม่ให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่เกิน 16 คน

  
     นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับผู้แทนภาคีเครือข่ายการกู้ภัยระดับจังหวัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ 16 องค์กรร่วมลงนาม เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย สนับสนุนการทำงานเพื่อความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อให้ตระหนักถึงมหันตภัยของคลื่นยักษ์สึนามิและภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งต้องวางมาตรการเชิงรุกและตั้งรับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น สำหรับเชียงใหม่นั้นจะต้องควบคุมไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 16 คน และไม่ให้มีผู้บาดเจ็บเกิน 292 คน โดยจะต้องระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงาน ในการนี้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้มอบหมวกกันน็อคจำนวน 1 พันใบแก่ทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไว้รณรงค์และแจกแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยได้มอบตู้ไฟสัญญาณจราจรให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่