ภาคีคนฮักเจียงใหม่เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ปลดนายปลอดประสพ สุรัสวดีออกจากทุกตำแหน่งในวันพรุ่งนี้

  
     ภาคีคนฮักเจียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชในพระบรมราชินูปถัมป์ จัดเวทีเสวนาเรื่องสัตว์ป่ากับสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ณ สถานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม่นำมาใช้ประโยชน์ในสวนสัตว์ ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา ทั้งนี้ทางกลุ่มเห็นว่าความเจริญที่เข้ามาได้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อมลภาวะ ทั้งนี้จากข้อมูลปี 2547 พบว่าประชากรในเชียงใหม่กว่า 8 แสนคนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โครงการต่าง ๆ 13 โครงการในเขตพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีซึ่งนับวันจะเลือนหายไปทุกที โดยทางกลุ่มได้ยืนไว้อาลัยให้แก่ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเป็นเวลา 1 นาที ในการนี้ได้มีการเปิดเวทีเสวนา มีนักวิชาการร่วมเสวนาอย่างหลากหลาย โดยได้มีการกล่าวถึงโครงการจัดสร้างสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีว่าสร้างโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยนายชัยพันธุ์ ประภาสวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิเพื่อชุมชนได้กล่าวถึงกรณีคนสนิทของนายปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำร้ายร่างกายว่าเป็นเรื่องป่าเถื่อน โดยในวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพมหานครเพื่อขอให้ปลดนายปลอดประสพออกจากทุกตำแหน่งเนื่องไม่พอใจการทำงานของนายปลอดประสพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่