เชียงใหม่ออกมาตรการป้องกันการกักตุนหรือขึ้นราคาน้ำตาลทราย

  
    คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการป้องกันการกักตุนหรือขึ้นราคาน้ำตาลทราย หลังจากขณะนี้ปริมาณในตลาดลดลงเป็นอย่างมาก
นายวัยรักษ์ วลัยรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การผลิตอ้อยมีปริมาณลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นมาก หลายประเทศได้นำอ้อยไปผลิตเป็นแกสโซฮอลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลมีจำนวนลดลง โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ปกติจะนำเข้าน้ำตาลสัปดาห์ละ 6 - 7 พันกระสอบ 50 กิโลกรัม แต่ขณะนี้มีเพียงสัปดาห์ละ 1,700 – 1,800 กระสอบเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศให้มีกำหนดราคาขายปลีกสูงสุดของน้ำตาลทราย รวมทั้งออกตรวจโกดังเก็บสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำตาลในประเทศเพื่อนบ้านมีราคาสูงกว่าไทยมาก เกรงว่าอาจจะมีการกักตุนนอกจังหวัดได้
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวถึงแนวทางในการดูแลราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยว่า ได้เตรียมมาตรการไว้หลายประการเพื่อไม่ให้ผู้ค้าเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะหากผู้ใดพบเห็นการกักตุนหรือค้าขายเกินราคาก็สามารถรายงานหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569
***********
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 27 ธันวาคม 2548