กกต.เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง สว.

  
    กกต.เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 19 เมษายน 2549 นี้อย่างดีที่สุด พร้อมเชื่อว่า กกต.เขตที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งจะวางตัวเป็นกลางได้
นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2549 นี้ว่า กกต.เชียงใหม่ได้มีการเตรียมการไว้อย่างพร้อมเพรียงในหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาสถานที่แนะนำตัวแก่ผู้สมัครอย่างเป็นธรรม
ส่วนกรณีมีผู้เกรงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้จัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะวางตัวไม่เป็นกลางนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กกต.เขตดังกล่าวทำงานเป็นองค์คณะถึง 9 คน ซึ่งการจะชี้นำหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องคงจะทำได้ยาก เพราะอยู่ในสายตาของสื่อมวลชนและประชาชนตลอดเวลา
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มอบเกียรติบัตร สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คือมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 75 ขึ้นไป และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 จำนวน 55 แห่ง จากจำนวนที่จัดการเลือกตั้งทั้งหมด 121 แห่ง
***********
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 28 ธันวาคม 2548