องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก 48 เครื่องและน้ำยาฆ่าเชื้อกว่า 2 หมื่นลิตร เพื่อดำเนินการป้องกันปัญหาไข้หวัดนกในจังหวัดเชียงใหม่

  
     นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกซึ่งจะนำมาซึ่งอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนกจำนวน 48 เครื่อง และน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก 20,530 ลิตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองเพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรค เพราะในขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังกล่าวได้
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่