จังหวัดเชียงใหม่ตั้งศูนย์ 25 ศูนย์และระดมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกว่า 2 หมื่นคน ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549 ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์ทั้งหมด 25 ศูนย์ ติดต่อประสานงานกันด้วยระบบ Video Conference รายงานผลทุกวันเวลา 10.00 น.โดยจัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานในลักษณะบูรณาการทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยปีนี้จะควบคุมไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 16 คน และบาดเจ็บไม่เกิน 291 คน ทั้งนี้ได้มีการจัดจุดตรวจเคลื่อนที่ 42 ชุด กรณีตรวจพบผู้ขับขี่เมาสุราจะสั่งหยุดขับรถทันที ควบคุมความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บังคับใช้มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. โดยในการนี้จะระดมเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ กิ่งอำเภอ จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาสาสมัครต่าง ๆ 20,860 คนช่วยทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ นอกจากนี้แล้วเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 200 คน จะออกรณรงค์แจกเอกสาร สติ๊กเกอร์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุและมอบของขวัญแก่ผู้เดินทางตามสถานีขนส่งและสถานีบริการน้ำมัน โดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือสถานบริการงดจำหน่ายสุรา และขอให้รถบรรทุกหยุดเดินรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งจะหยุดดำเนินการซ่อมและก่อสร้างทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง
 
, อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่