เทศบาลนครเชียงใหม่ปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเมือง

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ ทศท.คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเมือง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 3 เดือน
ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายดำเนิน บุญญะโสภัต ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะที่มีประมาณ 2,000 ตู้ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องมากจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเรื่องสภาพอุดจาดทางสายตาต่าง ๆ ซึ่งตู้โทรศัพท์สาธารณะที่มีหลากหลายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึง จึงต้องดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การจัดระเบียบตู้โทรศัพท์ให้เป็นแบบเดียวกันทั่วเขตเทศบาลนี้นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยในขั้นต่อไป จะมีการนำเอาสื่ออีเล็กทรอนิกส์มาติดตั้งตามตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อเป็นการกระจายข่าวจากทางราชการสู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง
 
, อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม