เชียงใหม่เปิดการรณรงค์ตามโครงการรวมพลังสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการรณรงค์ตามโครงการรวมพลังสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมติดสติกเกอร์เตือนสติให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ รวมพลังสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้คำขวัญ สำนึกดี ขับขี่ปลอดภัย ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน รวมทั้งชมรมรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ เข้าร่วมงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ตามปกติจังหวัดเชียงใหม่ก็มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากอยู่แล้ว เมื่อถึงช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก ก็ทำให้มีรถในท้องถนนเพิ่มมากขึ้น แม้ทุกคนต้องการมาพักผ่อนอย่างมีความสุข แต่หากผู้ขับขี่ไม่มีความพร้อมและไม่ใช้ความระมัดระวัง ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มาก การที่ภาคราชการและเอกชนได้ร่วมกันรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนจะเป็นการช่วยกระตุ้นจิตสำนึกได้อีกทางหนึ่ง
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดสติกเกอร์รณรงค์ สึกนึกดี ขับขี่ปลอดภัย บนรถประจำตำแหน่ง รถที่ร่วมขบวน และรถที่ผ่านไปมา พร้อมทั้งร่วมขบวนเดินรณรงค์ไปสิ้นสุดที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ก่อนที่ขบวนทั้งหมดจะไปรณรงค์ต่อที่บริเวณสี่แยกรินคำและสี่แยกสนามบินต่อไป
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม