เชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเส้นทางสายหลักและสายรอง โดยจะมีการควบคุมคนเมาสุราไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ

  
     นางภัทราวรรณ สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2549 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมทำงาน และติดต่อสื่อสารผ่านระบบวีดีโอ.คอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์อำเภอทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ รายงานสรุปผลการทำงานเพื่อปรับแผนการทำงานทุกวัน ทั้งนี้ได้ดำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยในการจราจรในชุมชนควบคู่กันไป พร้อมตั้งจุดตรวจบูรณาการ 48 จุด จุดตรวจเคลื่อนที่ 42 จุด ชุดตรวจจับความเร็ว 5 ชุด และมอบนโยบายให้ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบวางมาตรการควบคุม กรณีมีการจัดงานในชุมชนหากมีผู้เมาสุราจะไม่ให้มีการขับขี่ยานพาหนะ ในส่วนของเส้นทางสายหลักจะมีจุดบริการพักรถเป็นระยะ จัดหาผ้าเย็น กาแฟ น้ำดื่ม และเจ้าหน้าที่ให้บริการสอบถามเส้นทางและรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยจุดบริการต่าง ๆ จะตั้งอยู่ด้านขาเข้าเมืองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2549 หลังจากนั้นวันที่ 3-4 มกราคม 2549 จะเปลี่ยนจุดตรวจไปอยู่ด้านขาออกเพื่อส่งผู้โดยสารกลับ โดยยืนยันทุกฝ่ายมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้หน่วยงานต่าง ๆ 16 องค์กรได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเพื่อร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่