ศูนย์กู้ชีพนเรนทรพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะถึงจุดเกิดเหตุภายในเวลา 1 นาที

  
     นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร หัวหน้าสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินนเรนทรที่ 9 เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือกู้ภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์กู้ชีพนเรนทรที่ 9 มีศูนย์กลางที่โรงพยาบาลนครพิงค์ มีเครือข่าย 28 หน่วย ประสานงานผ่านวิทยุสื่อสาร มีโรงพยาบาลในสังกัดทุกโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่ผ่านการอบรมแล้วกว่าพันนาย พร้อมจะให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว กรณีเกิดอุบัติเหตุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมรถพยาบาลจะถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน 1 นาที กรณีเหตุเกิดในเขตเมืองเชียงใหม่ และไม่เกิน 15 นาทีหลังเกิดเหตุกรณีเหตุเกิดในอำเภอรอบนอกพร้อมช่วยผู้ประสบเหตุทันที สำหรับการปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุนั้นจะมีหน่วยพยาบาล EMS ในส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นได้ผ่านการอบรมมาแล้วโดยจะมีความรู้ มีเครื่องมือและอยู่ในระบบ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมีบัตรประจำตัวเป็นใบอนุญาตรับรอง ซึ่งจะมาพร้อมรถที่ติดป้ายสัญลักษณ์ของศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ ซึ่งเป็นรถที่ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว กรณีเกิดเหตุให้โทรศัพท์สายด่วน 1669 และ 0-5312-1082 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่