ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นำรถสำรองวิ่งรถเปล่าจำนวน 40 คันจากจังหวัดเชียงใหม่ไปรับผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครที่พลาดหวังจากการจองที่นั่งรถโดยสาร

  
     นายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นวันนี้ (29ธ.ค.48) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเชียงใหม่พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านสถานีขนส่งเชียงใหม่จำนวน 110 เที่ยวเพิ่มจากปกติ 60 เที่ยว โดยหากรวมยอดทั้งวันแล้วจะมีรถโดยสารผ่านสถานีขนส่งเชียงใหม่กว่า 200 เที่ยวมากกว่าปกติเท่าตัว และพบว่านักท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครต้องพลาดหวังไม่มีรถเดินทางมาเชียงใหม่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมรถร่วมบริการ( 30) จำนวนกว่า 30 คัน วิ่งรถเปล่าไปรับผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครแล้ว หากต้องการเดินทางให้ไปลงชื่อไว้ที่สถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้ระบบออกรถเมื่อที่นั่งเต็ม ในส่วนของรถในเส้นทางจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดภาคเหนือนั้นขณะนี้ได้เสริมรถโดยสารเกือบทุกสาย โดยเฉพาะสายเชียงใหม่-น่าน เสริมถึง 30 คัน ขณะที่สายเชียงใหม่-เชียงรายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตลอดเวลา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด 16 จุด ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ หรืออาเขต มีระยะ ซูมไกล 500 เมตร สามารถดูภาพย้อนหลังได้กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสเชียงใหม่
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ /