จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทำงานพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าเชียงใหม่ เปลี่ยน 7 วันอันตรายให้เป็น 7 วันแห่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่นักท่องเที่ยว

  
     นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะออกตรวจจุดบริการประชาชนและตู้ยาม บนถนนสายต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจุดตรวจต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขนส่งและอาสาสมัคร่วมกันทำงาน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจุดบริการประชาชน 48 จุด มีบริการเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำเย็น และยังมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ โดยบังคับใช้มาตรการ 3 ม.2 ข. 1 ร.อย่างเคร่งครัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจะเปลี่ยน 7 วันอันตรายให้เป็น 7 วันแห่งความสุขของนักท่องเที่ยว ให้ได้พักผ่อนอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการประชาชนจะแบ่งการทำงานเป็น 3 ช่วงเวลามีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมงในช่วง 7 วันอันตราย เน้นถนนสายรอง และเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะยอดดอยต่าง ๆ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำ จัดทำป้ายสัญญาณและแผนที่เส้นทาง โดยปีนี้มูลนิธิและองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความจำนงร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย
 
, อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่