นายกรัฐมนตรีตรวจจุดบริการนักท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ภายหลังเดินทางไปแจกผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนแล้ว พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์มาตรวจสภาพการจราจรถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำปาง บริเวณตู้ยามป่าแดด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งมียวดยานพาหนะหนาแน่นในขาเข้าเชียงใหม่ สถานที่ดังกล่าวได้บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และอาสาสมัครประจำหน่วยให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง บริการผ้าเย็น น้ำเย็น กาแฟ และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ รณรงค์เมาไม่ขับ และบังคับใช้มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร อย่างเคร่งครัด โดยนายกรัฐมนตรีได้แจกผ้าเย็นแก่ผู้สัญจรไป-มา อีกทั้งมอบอาหารและสิ่งของเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่ด้วย โดยในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปแจกอุปกรณ์กันหนาวให้ประชาชนที่อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่