ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความเป็นห่วงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความเป็นห่วงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แม้ว่าปีนี้แนวโน้มจะลดลงก็ตาม
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า แม้ขณะนี้จำนวนอุบัติเหตุรวมทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับปีก่อน และเชื่อว่าจะสามารถรักษาสถานการณ์ไม่ให้มีการสูญเสียเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีความเป็นห่วงในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเมาสุรา หรือง่วงนอน จึงได้กำชับให้ทุกฝ่ายคอยเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ หากพบผู้ขับขี่มีลักษณะดังกล่าวก็ให้เรียกหยุดพักให้ร่างกายมีความพร้อมเสียก่อนจึงให้ขับขี่ต่อไป นอกจากนั้นยังได้ขอร้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายในช่วง 7 วันอันตราย คือระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2549 จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเกินกว่า 16 คน ละผู้บาดเจ็บไม่เกิน 291 คน
 
, อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม