องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ ตลาดสะอาดและปลอดภัย

  
    องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ ตลาดสะอาดและปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี
องค์กรที่เกี่ยงข้องจัดงานสัปดาห์ตลาดสะอาดและปลอดภัย ณ บริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ตามนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป การตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด เพื่อความเที่ยงตรงเป็นธรรม การสาธิตการล้างผักลดสารเคมี และการทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าจะดำเนินการให้ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ตลาดสดน่าซื้อจำนวน 74 แห่ง ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความปลอดภัย เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงเทศกาลยี่เป็งที่จะถึงนี้
 
3 พฤศจิกายน 2551 , 22:06 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่