อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนคาดจะมีการปรับระบบการเมืองไทยใหม่

  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนคาดการณ์จะมีการปรับระบบการเมืองไทยใหม่ไปในสองแนวทางเร็ว ๆ นี้
นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกล่าววิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่า การเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การก่อรัฐประหารไม่สามารถทำได้ง่ายจากความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเกิดการเมืองใหม่ หรือการปรับระบบการเมือง เนื่องจากระบบการเมืองปัจจุบันไม่สามารถเกิดกติกาที่ทุกกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ทั้งหมด ขณะที่ประชาชนต้องการพูดด้วยเสียงที่ดังมากขึ้น ชาวบ้านต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ การจัดสรรทรัพยากรสังคมโดยรวมทั้งหมด ทั้งนี้คาดว่าจะปรับในสองแนวทางคือ ปรับให้อยู่ใต้อำนาจอำมาตยามากขึ้นและกำลังสร้างอำนาจให้ประชาชนมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้น โดยอาจจะผ่านการเลือกตั้งหรือระบบการเมืองที่ให้อำนาจกับเสียงของประชาชนมากขึ้น
ขณะที่นายอรรถจักร สัตยานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าการเมือง ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถเกิดรัฐประหารได้ง่าย เพราะมีการแบ่งขั้วที่ชัดเจนและแต่ละฝ่ายก็มีผู้เห็นด้วยจำนวนมาก หากรัฐประหาร และเกิดรัฐประหารซ้อน ผู้ได้ผลประโยชน์จะกลายเป็นผู้รัฐประหารซ้อนทันที ขณะเดียวกันการเมืองได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เป็นจังหวะที่ดุลอำนาจข้างบนไม่สมดุล ทางออกคือควรดึงเกษตรกรและประชาชนออกมาจากทั้งสองฝ่าย ไม่ควรอยู่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง
 
3 พฤศจิกายน 2551 , 22:08 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่