สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ครั้งที่ 6

  
     สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ครั้งที่ 6 วันที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์ มช.ทั่วประเทศร่วมรำลึกความหลัง
รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น.ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่ารวบรวมทุนแก่คณะ โดยงานดังกล่าวจัดทุก 4 ปี ในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น การแข่งกันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี การทัศนศึกษาวัดในเมืองเชียงใหม่จำนวน 9 วัด โดยวิทยากรรับเชิญ รศ.สมโชตน์ อ๋องสกุล การแสดงจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การแข่งขันต่าง ๆ และการเสวนาทางวิชาการ ในบรรยากาศเก่า ๆ ให้ศิษย์เก่าแพทย์ มช.ได้ร่วมรำลึกความหลัง ในวันที่7-8 พฤศจิกายน จะมีการประชุมวิชาการศูนย์โรคสมองภาคเหนือและวันที่ 10-11 พฤศจิกายนจะจัดประชุมวิชาการแพทย์เชียงใหม่กับแพทย์ไทยจากสหรัฐอเมริกา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันผลิตบัณฑิตย์แพทย์ไปแล้วกว่า 3,500 คน รวม 51 รุ่น บุคคลากรเหล่านี้กระจายไปทำงานรับใช้สังคมทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมามีการติดต่อสื่อสารผ่านทางวารสารสานสัมพันธ์แพทย์เชียงใหม่ที่ส่งให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นทุกระยะทุกสี่เดือน ล่าสุดในการจัดงานวันมหิดล สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจและสมองมาร่วมกว่าสองร้อยคน ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ร่วมบริจาคได้จำนวนมากกว่าสามสิบล้านบาท ขณะที่ศิษย์เก่าแพทย์ในต่างประเทศก็ได้ระดมทุนให้รุ่นน้องที่ขาดทุนทรัพย์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อยู่เสมอ ปัจจุบันมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
ปีนี้นับเป็นวาระสำคัญเพราะคณะแพทยศาสตร์ มช.จะฉลอง 50 ปีการก่อตั้งคณะในเดือนตุลาคมปี 2552 ซึ่งจะมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการสร้างพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พิธีทอดกฐิน การประชุมทางวิชาการ การจัดทำเหรียญและหนังสือที่ระลึก โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ
 
5 พฤศจิกายน 2551 , 16:10 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -เสาวลักษณ์-จตุพร สวท. เชียงใหม่