กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำคุกคามสื่อของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51

  
     กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำคุกคามสื่อของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 หลังกลุ่มดังกล่าวใช้กำลังมวลชนบุกรุกศูนย์ข่าว TPBS
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์กรณีที่กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ หรือ TPBS จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำมวลชนไปปิดล้อมศูนย์ข่าว TPBS เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เพราะไม่พอใจกรณีมีการนำเสนอข่าวกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมชุมนุมรายการ “ความจริงวันนี้สัญจร” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับค่าจ้างคนละ 2,000-3,000 บาท แม้ว่าต่อมานายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.จะออกมาแสดงความเสียใจต่อการนำเสนอข่าวดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเชียงใหม่จึงแถลงท่าทีต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยเห็นว่าการเสนอข่าวของ TPBS เป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนตามปกติทั่วไป ด้วยกระบวนการสืบหาข้อมูลนำเสนอต่อสาธารณชน หากกลุ่มรักเชียงใหม่ 51ไม่พอใจก็สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่ควรใช้วิธีคุกคามโดยใช้กำลังมวลชนข่มขู่ อีกทั้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดูแลรักษาความปลอดภัย มีมาตรการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ปล่อยให้มีการคุกคามอย่างฮึกเหิมเหมือนที่เคยก่อกวนเวทีพันธมิตรเชียงใหม่ อันเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพของระบอบประชาธิปไตย
ทั้งนี้เห็นว่าปัญหาทั้งหมดเป็นความผิดของรัฐบาลที่ปล่อยให้พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้มีโอกาสโฟนอินเข้ามาในรายการ “ความจริงวันนี้สัญจร” ทั้งที่รัฐบาลเองก็สามารถเล็งเห็นอยู่แล้วว่า หลังเหตุการณ์โฟนอินแล้วจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการทั้งหมด ต้องรับผิดในการกระทำด้วยกันทั้งหมด ขอให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีเพราะขาดความชอบธรรม โดยขอให้สื่อมวลชน โดยเฉพาะนักข่าว TPBS เชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่เสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข่าวสารของสังคม
 
5 พฤศจิกายน 2551 , 16:12 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่