ประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยคน รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านร่างผังเมืองรวม

  
     ประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยคน รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ขณะที่ยังเหลือระยะเวลาตามประกาศอีกประมาณสองสัปดาห์เท่านั้น
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนกลุ่มรักษ์บ้านรักษ์เมือง จากหลายชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายนคร บุษยพันธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กับการขยายถนนอีกกว่า 30 เส้นทาง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศไว้ตามกฎหมายให้ยื่นได้ในช่วงปิดประกาศ 90 วันคือวันที่ 21 สิงหาคม -18 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งยังเหลืออีกประมาณสองสัปดาห์ก็จะสิ้นสุดระยะเวลายื่นคัดค้าน ซึ่งนางสาววรวิมล ชัยรัต ชาวบ้านย่านวัดเกตกล่าวว่าชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมล้วนเป็นผู้รักเมืองเชียงใหม่และต้องการอนุรักษ์ไว้ ผังเมืองใหม่ที่จะขยายถนนกว่า 30 เส้นทาง จะขยายขอบถนน 16- 60 เมตรในบางเส้นทางอันจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมาก บ้านประชาชนเก่าแก่ต้องถูกเวนคืน และต้องย้ายออก ล่าสุดประชาชนได้อารยขัดขืนด้วยการติดป้ายผ้าคัดค้านและรวบรวมเงินกันจัดพิมพ์ผังเมืองรวมฉบับใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่
ขณะที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินการใด ๆ ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ โดยคำร้องคัดค้านดังกล่าวจะนำเข้าคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับจังหวัดเพื่อพิจารณานำเสนอส่วนกลาง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลารอยต่อซึ่งเป็นช่วงสุญญากาศต้องขอความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นใช้ระเบียบของท้องถิ่นดูแลพื้นที่ไปก่อน
 
5 พฤศจิกายน 2551 , 16:13 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -ฐปนีย์-เกษตร สวท. เชียงใหม่