รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบาย ปฏิบัติการ 90 วันพ้นภัยยาเสพติด

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบาย ปฏิบัติการ 90 วันพ้นภัยยาเสพติด ย้ำห้ามมีการฆ่าตัดตอน ระบุเยาวนชนกลุ่มเสี่ยงมีกว่าห้าล้านคน ในจำนวนนั้นอยู่ในสถานศึกษา 4.7 ล้านคน
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนโยบาย 90 วัน พ้นภัยยาเสพติด ไปสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมรับมอบนโยบาย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การประชุมดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนการปฏิบัติระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า สิ่งที่เน้นย้ำเป็นพิเศษในมาตรการครั้งนี้คือห้ามมีการฆ่าตัดตอนอย่างเด็ดขาด หากเกิดการฆ่าตัดตอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบและจะดำเนินการทางอาญาให้ถึงที่สุด และขอให้ใช้หลักนิติธรรม กฎหมายยึดทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน และมาตรการทางภาษีมาบังคับใช้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวด้วยว่า จะมีการรื้อฟื้นใช้กำลังผสมระหว่างตำรวจและทหารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่พื้นที่ชายแดนรอยต่อระหว่างเชียงใหม่-เชียงราย ควรจะมีการบูรณาการกำลังกันด้วย สำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานับเป็นกลุ่มเสี่ยงถึงร้อยละ 90 มีอยู่กว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ 4,700,000 คนอยู่ในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันดูแล ปฏิบัติการ 90 วันพ้นภัยยาเสพติด จะบูรณาการทั้งคน งบประมาณ และอุปกรณ์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดยาเสพติดให้มากที่สุด
 
7 พฤศจิกายน 2551 , 17:14 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - ฐปนีย์ – เกษตร สวท.เชียงใหม่