นักท่องเที่ยวแห่ชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเกือบ 1 ล้านคนแล้ว โดยทางไนท์ซาฟารีจะมอบรางวัลเข้าชมไนท์ซาฟารีตลอดชีพแก่ผู้เข้าชมคนที่ 1 ล้าน

  
     นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจำนวนมาก โดยจากสถิติที่ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้บันทึกไว้ในการทดลองเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าชมกว่า 9 แสนคน โดยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีคนที่ 1 ล้าน โดยมอบบัตรเข้าชมไนท์ซาฟารีฟรีพร้อมครอบครัวตลอดชีพ สำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 และจะเปิดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2549 หลังจากนั้นจะเก็บค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวคนไทยคนละ 250 บาทส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ 500 บาท เด็กครึ่งราคา ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลสุเทพ ตำบลหนองควาย ตำบลหางดง จ.เชียงใหม่ เข้าชมฟรีปีละครั้งและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดไป
 
, อ่าน 1239  

 ข่าวโดย