ประชุมหามาตรการป้องกันปัญหาการปล่อยโคมไฟ การเล่นประทัดยักษ์และดูแลร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่จัดประชุมหามาตรการป้องกันปัญหาการปล่อยโคมไฟ การเล่นประทัดยักษ์และดูแลร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงงานประเพณียี่เป็ง
ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการปล่อยโคมไฟ การเล่นประทัดยักษ์และการจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2551 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สาระสำคัญของการประชุมคือ ให้ตำรวจและเทศกิจรวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบ เข้มงวดไม่ให้มีการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงตามที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นการผิดกฎหมาย ทั้งนี้ยังรวมถึงการจำหน่ายบุหรี่และสุราในลักษณะเดียวกันด้วย
ส่วนปัญหาใหญ่คือการป้องกันและปราบปรามการปล่อยโคมลอย ซึ่งพบว่าสร้างปัญหาหลายประการ ทั้งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ เป็นอันตรายต่ออากาศยาน ทำให้เกิดไฟฟ้าแรงสูงลัดวงจร และเป็นขยะสร้างความสกปรกต่อบ้านเมือง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การป้องกันปัญหาจากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2551 รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับป้องกันการปล่อยโคมไฟตามสถานที่สาธารณะทั่วไป ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนำโดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ออกตรวจร้านค้าที่จำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่อาจเข้าข่าย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย
 
7 พฤศจิกายน 2551 , 18:28 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่