เจ้าหญิงอเล็กซานดร้า แห่งสหราชอาณาจักรจะเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้

  
     เจ้าหญิงอเล็กซานดร้า แห่งสหราชอาณาจักรจะเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า เจ้าหญิงอเล็กซานดร้าแห่งสหราชอาจักร มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายนนี้ โดยหลังจากเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความเคารพพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้ว จะเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งมายังท่าอากาศยานกองบิน 41 เชียงใหม่ เพื่อพำนักที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน นี้ โดยจะเสด็จฯไปยังวัดศรีสุพรรณ เพื่อทอดพระเนตรพระอุโบสถเงิน และร้านเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ในช่วงค่ำนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้จะเสด็จฯไปยังดอยอินทนนท์ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้ารับเสด็จฯ หลังจากนั้นจะเสด็จทอดพระเนตรงานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง และในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้จะเสด็จฯไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม เพื่อทอดพระเนตรงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกล้วยไม้ โดยจะเสด็จทอดพระเนตรการแสดงความสามารถของช้างที่ปางช้างแม่สาด้วย ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมถวายการต้อนรับไว้อย่างสมพระเกียรติ
เจ้าหญิงอเล็กซานดร้าแห่งสหราชอาณาจักร เป็นพระธิดาในพระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์ชที่ 6 (พระราชบิดาในสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2) และเป็นพระภคินีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีความชื่นชอบและประทับพระทัยในประเทศไทย และทรงมีความใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ไทย โดยได้เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี 2502 และการเสด็จเยือนครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 7
 
8 พฤศจิกายน 2551 , 13:31 น. , อ่าน 1307  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่