รัฐบาลออก 6 มาตรการเศรษฐกิจรับมือวิกฤติการเงินโลก

  
     รองนายกรัฐมนตรีระบุ ประเทศในแถบเอเชียต้องรวมกลุ่มกันรับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก ขณะที่รัฐบาลไทยออก 6 มาตรการหลักโดยครึ่งปีแรกจะกระจายงบประมาณตำบลละ 12 ล้านบาท
ดร.โอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่องเจาะลึก 6 มาตรการเศรษฐกิจรับมือวิกฤติการเงินโลก ในงาน Money Expo ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานั้น รัฐบาลได้ออกมาตรการรับมือ คือ จัดตั้งกองทุนด้วยความร่วมมือของเอกชนกับตลาดหลักทรัพย์จำนวน 110,000 ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสภาพคล่องเงินบาทมีเพียงพอประมาณ หนึ่งล้านล้านบาท เน้นการร่วมมือเพื่อนำไปสู่การขยายตลาดในเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา มีสินเชื่อเพื่อการส่งออกและหมุนการค้าของสินค้าในประเทศอย่างเพียงพอจำนวน 360,000 ล้านบาท การคลัง เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภายครึ่งปีแรกงบประมาณ 180,000 ล้านบาท กระจายไปตำบลละ 12 ล้านบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ลงทุนในเมกะโปรเจ็ค 100,000 ล้านบาท และนำการสร้างประชาการเงินเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ซึ่งจะต้องมีบทบาทนำระบบการเงินโลก โดยกล่าวว่าต่อไปศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินโลกจะเปลี่ยนมาอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากโครงสร้างสัดส่วนประชากร และมูลค่าหุ้นในเอเชียของจีนและมีครึ่งหนึ่งของเอเชีย ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้พังลงแล้ว
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเม็ดเงินสูญหายไปกว่า 630,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และไม่มีเงินพอสำหรับหมุนเวียนเศรษฐกิจโลก หากประเทศในแถบเอเชียไม่รวมกลุ่มกัน พูดคุยระดับระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาวิฤติเศรษฐกิจได้
 
8 พฤศจิกายน 2551 , 23:05 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่