นายกรัฐมนตรีประชุมนัดพิเศษกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายกรัฐมนตรีประชุมนัดพิเศษกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำผลการประชุมแอคเมคที่ประเทศเวียดนามสู่การปฏิบัติ
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ประชุมนัดพิเศษที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายวิชาญ มีเชนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข โดยกล่าวว่าหลังจากเดินทางกลับจากประชุมแอคเมคที่ประเทศเวียดนาม ร่วมกับ 5 ประเทศ และมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เกษตรและสาธารณสุข จึงได้ประชุมนัดพิเศษ ทั้งนี้จากการประชุมที่เวียดนามได้มีข้อตกลง 2-3 ข้อในเรื่องเกษตร พืชอาหาร และพืชพลังงานของโลก โดยเฉพาะปริมาณข้าวในไทย เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชาที่ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อให้ขายได้ราคา ไม่ขายแข่งกัน
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นของกระทรวงสาธารณสุข นั้นได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขไปกำหนดรูปแบบโครงการที่ชัดเจนเพื่อการป้องกันโรค โดยประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันว่าแต่ละประเทศในกลุ่มแอคเมคไม่ได้วิตกต่อปัญหานี้เนื่องจากกลุ่มประเทศแถบนี้ปล่อยสินเชื่อไม่มากนัก ขณะที่ประเทศไทยลงทุนมากที่สุดในแถบนี้
 
8 พฤศจิกายน 2551 , 23:06 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่