รองนายกรัฐมนตรีระบุ ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกมากนัก

  
     รองนายกรัฐมนตรีระบุ ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกมากนัก หากร่วมมือกับประเทศในแถบเอเชีย ขณะเดียวกันจะใช้มาตรการลดภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน
นายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในการปาฐกถาพิเศษในงาน Money Expo ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า จากเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรป ส่งผลให้เม็ดเงินจากตลาดโลกหายไป 630,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบไม่มากนัก เพราะไทยมีมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือคือส่งออกในแถบเอเชีย ออสเตรเลีย อาฟริกาและอื่นๆ อีกร้อยละ 80 ขณะที่ประเทศไทยมีเงินสำรอง 110,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีหนี้ระยะสั้น 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีเงินไหลออกประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นวิกฤติการเงินดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงไทยมากนัก
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่มีข่าวเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจขายหุ้นจำนวนมากโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง ทั้งนี้หากนักลงทุนถือหุ้นในตลาดที่ดีก็ไม่มีความจำเป็นต้องเทขาย ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ใช้มาตรการจูงใจลดหย่อนภาษีเงินได้จากยอดเงิน 500,000 เป็น700,000 บาท เพื่อจูงใจให้มีการซื้อขายหุ้นตามปกติ ขณะเดียวกันก็จะใช้ 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับสถานการณ์ไม่ให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวมากนักโดยจะร่วมมือกับประเทศในแถบเอเชียซึ่งคาดว่าจะสามารถทดแทนให้ตลาดโตได้ร้อยละ 5 ขณะที่ทำตลาดในประเทศเพิ่มร้อยละ 10 เพื่อชดเชยกับการหดตัวของเม็ดเงินในตลาดโลกที่หายไปร้อยละ 15 ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับมือกับวิกฤติการเงินโลกได้ในที่สุด
 
8 พฤศจิกายน 2551 , 23:06 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่