มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีและข้าวโพด

  
     รัฐบาลออกมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ทั่วประเทศ เป้าหมาย 8 ล้านตัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป้าหมาย 5 แสนตัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถึง กุมภาพันธ์ ปีหน้า
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรหรือ คชก.ออกมาตรการรับจำนำทั้งข้าวเปลือกนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับข้าวเปลือกนาปีจะรับจำนำจำนวน 8 ล้านตันข้าวเปลือกทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551- เดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยจะให้ องค์การคลังสินค้าหรือ อคส.ออกใบประทวน และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.รับจำนำใบประทวน ราคารับจำนำเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดคือ ข้าวหอมมะลิต้นข้าว42 กรัม ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกจ้าวนาปีสีเป็นข้าวสารร้อยเปอร์เซ็นต์ 13,000 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานีต้นข้าว 42 กรัมตันละ 12,000 บาท เกษตรกรที่เข้าร่วมจำนำที่มียุ้งฉางกับ ธกส.จะบวกเพิ่ม 1 พันบาท และจำนำได้รายละไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างถูกต้อง โดยจำนำได้ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่จังหวัดกำหนด ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังเปิดให้โรงสีที่จะเข้าร่วมคางการมาติดต่อทำสัญญา เบื้องต้นมีโรงสีมายื่นความจำนงแล้ว 5 แห่ง
สำหรับความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวโพดนั้น ขณะนี้ อคส.ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่จุดรับจำนำ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและสถานที่รับจำนำ เป้าหมายรับจำนำ 5 แสนตัน ผลผลิตต้องเป็นของเกษตรกรเอง วงเงินไม่เกินรายละ 350,000 ต่อราย โดยราคารับจำนำข้าวโพดที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 8.50 บาท ตั้งแต่ะ 1 พฤศจิกายน 2551-28 กุมภาพันธ์ 2552 รายละเอียดสอบถามที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 053-221659-61
 
8 พฤศจิกายน 2551 , 23:07 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่