สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่นำน้ำตาลทรายมาเพิ่มในระบบอีก 45 ตันเพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำตาลทรายตึงตัว

  
     นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานการค้าภายใน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าที่ผ่านมาไม่พบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ขาดแคลนน้ำตาลทรายเพราะมีร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก ซึ่งประชาชนสามารถหาซื้อน้ำตาลทรายได้ในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการตึงตัวของน้ำตาลทรายในตลาด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้นำน้ำตาลทรายเข้ามาเพิ่มในระบบอีก 45 ตันโดยผ่านผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยจะทยอยนำน้ำตาลทรายจำนวนนี้เข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถซื้อน้ำตาลทราย ให้ไปติดต่อซื้อได้ในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาทที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลการบริโภคน้ำตาลทรายของประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณ 300 ตันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมาสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือผู้ครอบครองน้ำตาลทรายทุกประเภทที่มีน้ำตาลทรายเกินกว่า 1 หมื่นกิโลกรัมหรือ 10 ตัน ให้แจ้งสถานที่เก็บน้ำตาลทรายเพื่อตรวจสอบ และยังไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ หากประชาชนพบว่ามีการขายเกินราคาหรือมีการกักตุนน้ำตาลทราย ให้แจ้งสายด่วน 1569 เพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด โดยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีปัญหาน้ำตาลทรายขาดตลาด จากการตรวจสอบร้านค้าต่าง ๆ พบว่าแม้น้ำตาลทรายแดงจะขาดตลาดแต่ยังสามารถใช้น้ำตาลทรายขาวทดแทนได้ และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตระเวนตรวจภาวะราคาน้ำตาลทรายในตลาดต่าง ๆ ทุกวัน
 
, อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่