ประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นห่วงราคาน้ำตาลทราย และน้ำมันที่ผันผวน ขณะที่หลายคน มองว่านักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทุกสมัย

  
     เสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเชียงใหม่หลังรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนวันเสาร์ที่ผ่านมา ประชาชนเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย มีผู้เป็นห่วงภาวะน้ำตาลทรายขาดตลาดและราคาน้ำมันที่ผันผวน ในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพกว้าง ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจว่าเป็นการนำภาษีของประชาชนไปบริหาร แต่รับผลประโยชน์แบบเอกชน ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการที่ทำงานเสียสละ แต่ได้ค่าตอบแทนน้อยมาก ขณะที่มีผู้แสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองในปัจจุบันว่าไม่แตกต่างจากในอดีต เพราะนักการเมืองมีพฤติกรรมเอาประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก เมื่อไม่ได้ประโยชน์ก็สร้างกระแสกดดันรัฐบาล ประชาชนยังได้แสดงความเป็นห่วงราคาผลผลิตจากการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่ได้เปิดมาระยะหนึ่งแล้ว มีเกษตรกรบางส่วนได้รับผลกระทบจนกระทั่งต้องลดพื้นที่และเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตตลาดของพืชชนิดใหม่จะเป็นเช่นไร
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่