กรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านศุลกากรอาเซ็ม ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สมาชิกอาเซ็มด้านศุลกากร 25 ประเทศร่วมประชุมรายงานผลและวางแนวทางการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแก่ผู้ประกอบการและการดูแลสังคม ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายอุทิศ ธรรมวาทิน อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านศุลกากรอาเซ็ม ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEM Working Group on Customs Matters) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลและรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานในรอบระยะที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับศุลกากรที่สมาชิกร่วมกันดำเนินการ
ในขณะที่นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล รองอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่า จะได้ร่วมกันติดตามเรื่องการดำเนินงานด้านศุลกากร ที่มีผลในด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น เรื่องพิธีการทางศุลกากร ทั้งการควบคุมและการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เรื่องการป้องกันการกระทำความผิดด้านศุลกากร และการปกป้องสังคม เช่นการดูแลสิ่งแวดล้อมและการปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
การประชุมคณะทำงานด้านศุลกากรอาเซ็ม ครั้งที่ 2 มีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับประเทศจากสหภาพยุโรป 15 ประเทศเข้าร่วมประชุมรวม 25 ประเทศ โดยทำการประชุมระหว่างวันที่ 22 และ 23 มกราคม 2552 นี้
 
22 มกราคม 2552 , 16:34 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่