ตรวจรถควันดำเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำทีมงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ทำการตรวจควันดำจากรถยนต์ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่บริเวณสุสานสันกู่เหล็ก เพื่อป้องกันปัญหามลพิษเกินมาตรฐานที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการเกิดไฟป่า หมอกควัน การเผาในที่โล่งและจากยานพาหนะ ที่ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินกว่ามาตรฐานทุกปี โดยเฉพาะเมื่อเดือนมีนาคม 2549 ซึ่งมีปัญหารุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และภาคเหนือโดยรวมเป็นวงกว้าง และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนับพันล้านบาท
สำหรับปัญหามลพิษจากยานยนต์นั้น ปัจจุบันพบว่าที่เชียงใหม่มีการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะสร้างปัญหาด้านการจราจรแล้ว ยังเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษและเสียงรบกวน สารพิษที่เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซล ได้ก่อให้เกิดควันดำที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ เนื่องจากปริมาณเขม่าจะเข้าไปสะสมที่ถุงลมในปอด รวมทั้งยังมีสารที่เป็นสาเหตุของมะเร็งในปอดอีกด้วย การตรวจควันดำจากรถยนต์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งนี้ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง
 
22 มกราคม 2552 , 17:01 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่