สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานเทศกาล ชิมชาดี ชมหมีแพนด้า ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่ม และวิธีการชงชาแบบชาวจีน

  
    
สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานเทศกาลชิมชาดี ชมหมีแพนด้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2552 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชา และวิธีชงชาแบบชาวจีนที่มีมาแต่โบราณ ที่นับได้ว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของชาวจีนทั่วโลก โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการเรื่องชา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของลูกหลานชนเผ่าจีนจากบนยอดดอยแม่สะลอง เช่น ชาวจีนยูนนาน ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าไทใหญ่ ชนเผ่าเย้า และชนเผ่าลาหู่ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิมชาชั้นเลิศจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชงชาจากพื้นที่ปลูกโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาให้มาเที่ยวชมในช่วงเทศกาลดังกล่าว เพราะนอกจากจะได้ชมความน่ารักของหมีแพนด้าขวัญใจชาวไทยแล้ว ยังจะได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับชา ความบันเทิงจากการแสดงของชนเผ่าจีน และได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพดีราคาย่อมเยานานาชนิดอีกด้วย
 
23 มกราคม 2552 , 15:15 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ – ปรัศนีย์ สวท. เชียงใหม่