จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติต้นเดือนหน้า

  
    ตัวแทนด้านสุขภาพจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่าสองร้อยคนจะร่วมประชุมบริการสุขภาพนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้นเดือนหน้า สนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาค
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒน์กุล เลขานุการคณะกรรมการการจัดงาน ร่วมแถลงข่าวการจัดประชุมนานาชาติบริการสุขภาพนานาชาติ ภายใต้เนื้อหาทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี How to live longer with happiness จัดประชุมที่โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นตัวแทนที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและประเทศไทยกว่าสองร้อยคน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการด้านบริการสุขภาพ หรือเมดิคอลฮับ ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสุขภาพ 6 ด้าน ทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย การทันตกรรม สปา นวดแผนไทย กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมในการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ เช่น การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ การศึกษาดูงาน เช่น เต๋า การ์เด้นท์ รีสอร์ท ระรินทร์จินดา และสถานบริการด้านสุขภาพในพื้นที่
 
27 มกราคม 2552 , 18:27 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุพัตรา-ฑีฆายุ สวท.เชียงใหม่