รอง ผวจ เชียงใหม่ขอความร่วมมือหยุดเผาป้องกันมลพิษ

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน หลังฤดูหนาวยาวนานในพื้นที่เริ่มประสบปัญหาแห้งแล้ง
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้มีฤดูหนาวยาวนาน และแห้งแล้ง ขณะนี้ใบไม้ตามภูเขาต่าง ๆ เริ่มแห้งโรย เมื่อสิ้นสุดฤดูหนาว อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง อันอาจจะเกิดปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นที่มาของหมอกควัน ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เพื่อสุขภาพของประชาชนส่วนรวม และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 30 มกราคมนี้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จะจัดกิจกรรมรณรงค์ 90 วันรวมพลังหยุดเผา บรรเทาโลกร้อน ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
 
27 มกราคม 2552 , 18:29 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุพัตรา-ฑีฆายุ สวท.เชียงใหม่