มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดงานนิเทศโชว์ครั้งที่12อย่างยิ่งใหญ่ และ เน้นสนุกสนานกว่าเดิม

  
    
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดงานนิเทศโชว์ครั้งที่12 เพื่อให้ผู้สนใจในการละคร ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบของละคร การแสดงต่างๆ รวมถึงเรียนรู้การทำละครและฝึกหัดการทำละครเวที โดยนางสาว ชลดา พรหมวงศ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า งานนิเทศโชว์ครั้งที่12นี้ มีชื่อตอนว่า ปริศนาดารา ซึ่งเป็นละครเวทีที่จะมีการผสมผสานกับการแสดงต่างๆและมีการเตรียมความพร้อมในการทำงานมาเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของนักแสดงเครื่องแต่งกาย และองค์ประกอบของฉากที่มีความพิเศษ และอลังการมากกว่าทุกปี ซึ่งการแสดงในปีนี้จะเน้นความสนุกสนาน ที่มีทั้งสาระและบันเทิง
งานนิเทศโชว์ ครั้งที่ 12 จะมีขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 โดยจะมีทั้งหมด 2 รอบ รอบแรกเวลา13.00น-15.00น รอบที่สองเวลา17.00น-19.00น จัดแสดง ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ เคานท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น จี อุทยานการคากาดสวนแก้ว และ ตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในราคา 79 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-885800
 
28 มกราคม 2552 , 14:05 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ทีฆายุ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่