อำเภอแม่แจ่มกำหนดจัดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเป็นสืบสานงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวล้านนา

  
    
นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมผ้าทอตีนจก และส่งเสริมผ้าทอตีนจกให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น อำเภอแม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม และสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม กำหนดจัดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 -8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม โดยภายในงานมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม จะมีการประกวดผ้าตีนจก ผ้าทอพื้นเมือง การสาธิตกระบวนการผลิตผ้าทอตีนจก ผ้าพื้นเมือง และผ้าชาวเขา การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า การแข่งขันบอกไฟขึ้น การล่องแพน้ำแจ่ม และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ในภาคกลางวัน และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง การประกวดธิดาผ้าตีนจก และการแสดงมหรสพ ในภาคกลางคืน โดยจุดเด่นของงานคือขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี การประดับตกแต่งรถด้วยผ้าตีนจก และพิธีเปิด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
สำหรับผ้าตีนจกแม่แจ่ม เป็นศิลปหัตถกรรมล้านนา สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยผ้าทอตีนจกแม่แจ่มจะมีเอกลักษณ์ คือ เป็นการทอหรือจก โดยการคว่ำลายลงกับกี่ทอผ้าและจกทางด้านหลังของลาย จึงมีความละเอียด ประณีต งดงาม สามารถนุ่งได้ทั้งด้านนอกและด้านใน ทั้งนี้ผ้าทอบางผืนมีอายุกว่า 200 ปี ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติด้วย
 
28 มกราคม 2552 , 14:08 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - สุพัตรา - ทีฆายุ สวท.เชียงใหม่