สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

  
    สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
นายพรเทพ เอี่ยมประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมีกระบวนการลักลอบขนย้ายและจัดซื้อที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น ผู้ค้าจากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อยาเสพติดถึงพื้นที่ชายแดน มีนกต่อหลายทอด การฝากและการถอนเงินจากตู้ ATM ในผู้ค้ารายใหญ่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้ตรวจสอบและจับกุมได้ยาก
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ลักลอบค้าและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยลง อายุน้อยที่สุดที่สามารถตรวจจับได้คือเพียง 12 ปีเท่านั้น โดยเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ไม่มีหน้าที่เข้าไปดูแลโดยตรง แต่หากสถานศึกษาใดต้องการความช่วยเหลือ ก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ
 
29 มกราคม 2552 , 09:06 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่