มาตรการเร่งรัดการการลงทุน 2551 – 2552

  
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สร้างมาตรการพิเศษเร่งรัดการลงทุนในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลก
นายชิตวร วรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวถึงมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน ในปีแห่งการลงทุน 2551 ถึง 2552 โดยให้สิทธิประโยชน์สูงสุดใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ Mega Project ด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลด้านการเกษตรเป็นวัตถุดิบและเทคโนโลยีขั้นสูง
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเร่งรัด คือต้องส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การทบทวนประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ยังควรกระตุ้นการลงทุนในประเทศด้วยการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวด้วย
 
29 มกราคม 2552 , 17:43 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุพัตรา – ทีฆายุ สวท.เชียงใหม่