กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดการสัมมนา กระตุ้นความรู้ ความเข้าใจตลาดอินเดีย และเตรียมพร้อมสำรวจตลาดอินเดีย

  
    
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดการสัมมนา กระตุ้นความรู้ ความเข้าใจตลาดอินเดีย และเตรียมพร้อมสำรวจตลาดอินเดีย เพื่อขยายการค้าการ ส่งออกของไทย นายชนะ คณารัตนดิลก รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “กระตุ้นความรู้ ความเข้าใจตลาดอินเดีย และเตรียมพร้อมสำรวจตลาดอินเดีย” เปิดเผยว่า เนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราการขยายตัวการค้าระหว่างประเทศของไทยลดลง โดยเฉพาะด้านการส่งออก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อมองหาแหล่งระบายสินค้าส่งออกของไทยไปยังประเทศที่พอมีศักยภาพทั่วโลก โดยอินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีศักยภาพในการขยายตัวของตลาด ซึ่งจะเป็นโอกาส และแนวทาง ในการขยายการค้าของไทยสู่อินเดีย เป็นการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าระหว่างไทย-อินเดีย เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยที่มีศักยภาพไปลงทุน
ทั้งนี้ประเทศอินเดีย ซึ่งมีประชากรกว่า 1 พันล้านคน มากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศจีน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มากถึงร้อยละ 8 ต่อปี และยังเป็นประเทศคู่เจรจาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนด้วย
 
30 มกราคม 2552 , 16:02 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ศรีสุข-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่