ประเทศไทยเปิดการค้าเสรีกับอินเดีย เพื่อขยายตลาดส่งออกของประเทศ

  
    ประเทศไทยเปิดการเสรีกับประเทศอินเดีย เพื่อขยายตลาดส่งออกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง
นายชนะ คณารัตนดิลก รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันที่แต่ละประเทศต้องประสบปัญหา โดยเฉพาะการหดตัวของการส่งออก ทำให้ประเทศไทยต้องหันมาให้ความสำคัญกับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจถึงร้อยละ 8 ต่อปี และเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงแนวทางขยายการส่งออกของประเทศจึงได้เปิดการค้าเสรีกับประเทศอินเดีย ในเบื้องต้น 82 รายการ โดยที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในอนาคตยอดการค้าระหว่างไทยกับอินเดียต้องมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการในไทยได้ใช้ประโยชน์ความตกลงดังกล่าวถึงร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าความตกลงอื่นๆ อีกด้วย
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปยังประเทศอินเดีย คือ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าภาคเกษตรกรรมในบางส่วน เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ หลอดภาพโทรทัศน์สี และเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอินเดียมีภาคการเกษตรมากพอยู่แล้ว โดยเชื่อว่าหากประเทศไทยรักษาคุณภาพสินค้าและราคา จะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดอินเดียได้อย่างแน่นอน
 
30 มกราคม 2552 , 16:04 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ศรีสุข – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่