รายงานพิเศษ ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน

  
    รายงานพิเศษ ภาวการณ์มีงานทำของว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะจบใหม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกงานของตัวบัณฑิตเอง ซึ่งหากไม่เลือกงานก็จะไม่ตกงานอย่างแน่นอน
ช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอีกช่วงหนึ่งคือช่วงเรียนจบและกำลังมองหางานทำ จากการสอบถามนักศึกษาจากหลาย ๆ สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า เขาเหล่านั้นกำลังคาดหวังจะได้ทำงานตรงกับสายงานที่เรียนมา แต่จะมีใครฉกฉวยโอกาสนั้นได้เร็วกว่ากัน เมื่อชีวิตในห้องเรียนกับห้องทำงานแตกต่างกันอย่างมาก กระบวนการหนึ่งที่สถาบันการศึกษาช่วยได้คือการส่งนักศึกษาเหล่านี้เข้าฝึกงานในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งว่าที่บัณฑิตหลายคนต่างคาดหวังว่าจบแล้วจะมีงานทำ ขณะที่อีกหลายคนไม่แน่ใจกับอนาคตตนเองในขณะนี้
ขณะเดียวกันหลักในการเลือกงาน ของว่าที่บัณฑิตเหล่านี้ จากการสอบถามทำให้ทราบทันทีว่าคนที่ไม่เลือกงานจะมีโอกาสได้งานมากกว่าคนที่เลือกงาน และคาดหวังจะได้เงินเดือนสูง ๆ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานที่แรก
ตำแหน่งงานว่าง มักมีไว้รองรับผู้ที่ต้องการทำงานเสมอ ขอเพียงไม่เลือกงาน และคิดเสมอว่าการที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในสถานที่ทำงานแห่งแรกนั้น เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ได้จะได้ปรับปรุงพัฒนาฝีมือการทำงาน แล้วค่อยมองหางานที่เหมาะสมกับตนเองในโอกาสต่อไป
 
30 มกราคม 2552 , 16:09 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่