เปิดศูนย์สื่อมวลชน ล้านนาเกมส์ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

  
     อธิการบดี มทร.ล้านนาทำพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน ล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 25 อย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการรายงานผลการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกกับสื่อมวลชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ล้านนาเกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่าง 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2552 และเมื่อบ่ายวันที่ 31 มกราคม 2552 นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 บริเวณอาคารหอพักนักกีฬา สนามกีฬาสมโภช 700 ปี
อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่าการให้บริการ Press Center นี้ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เตรียมความพร้อม โดยได้เตรียมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยทั้งโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก บริษัท ทีโอ ที จำกัด (มหาชน) ในการให้สื่อมวลชนได้จัดส่งข่าวการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สำหรับการรายงานผลการแข่งขันนั้นสื่อมวลชนสามารถที่จะปรับข้อมูลการแข่งขันได้ทันทีหลังเสร็จการแข่งขันแต่ละประเภท เพราะ Press Center อยู่รวมกับฝ่ายประเมินผลการแข่งขันที่มีการรายงานตลอดเวลา โดยนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพทั้งหมด
อธิการบดี มทร.ล้านนากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าในศูนย์ Press Center ยังได้เตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัว หรือ ID Card สำหรับสื่อมวลชน และยังเผยแพร่ผลการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ http://lannagames.rmutl.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
 
31 มกราคม 2552 , 15:11 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่