รายงานพิเศษ ขนมสาระพู ขนมมงคลพื้นเมืองของชาวไทยใหญ่

  
     รายงานพิเศษ ขนมสาระพู ขนมมงคลพื้นเมืองของชาวไทยใหญ่ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังฟื้นฟูให้เป็นอาหารที่นักท่องเที่ยวต้องรู้จัก
สาระพู เป็นชื่อขนมของชาวไทยใหญ่ พบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวพื้นบ้านภาคเหนือเรียกว่าขนมกาบเกี๋ยง ส่วนภาคกลางมีขนมลักษณะคล้ายกันนี้เรียกว่าละอองลำเจียก ลักษณะ เป็นแป้งข้าวเหนียวใส้มะพร้าวกวน โดยจะนำแป้งข้าวเหนียวมาร่อน พรมน้ำหมาด ๆ ใส่ลงบนกะทะเตาถ่านร้อนๆ และใส่ไส้มะพร้าวทึนทึกกวนด้วยน้ำอ้อยหรือน้ำตาลปีป ปัจจุบันหารับประทานได้ยาก เนื่องจากมีความยุ่งยากในการปรุง ซึ่งนางชยุตรา คาร์ลสัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนผู้ถ่ายทอดการทำขนมสาระพูกล่าวว่า คำว่าพูในภาษาไทยใหญ่ แปลว่ามากขึ้น หรือใหญ่ขึ้น ขนมสาระพูจะนิยมทำในงานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่หรือแต่งงาน เชื่อว่าถ้าได้กินแล้วจะมีความเจริญขึ้น จึงจะพบขนมสาระพูเฉพาะในงานมงคลใหญ่ ๆ เท่านั้น
ได้รับการถ่ายทอดการทำขนมสาระพูจากบรรพบุรุษ ไม่ต้องการให้ขนมดังกล่าวหายไป จึงได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังได้สืบทอด หรือจะทำขนมดังกล่าวจำหน่ายหารายได้ก็ไม่หวงวิชา อย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นขนมที่มีหลายขั้นตอน สาระพูก็ยังหารับประทานยากอยู่ดี
ปัจจุบัน ขนมสาระพูกำลังถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยนางชยุตรา ได้ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและยังถ่ายทอดให้ประชาชนที่สนใจอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่า ขนมสาระพู จะเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งซึ่งหากนักท่องเที่ยวได้ชิม แล้วต้องติดใจ
 
2 กุมภาพันธ์ 2552 , 17:02 น. , อ่าน 1401  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่