ร้องสภาถูกผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่สั่งรื้อถอนอาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต

  
     ประธานชุมชนศาลาแดงร้องสภาเทศบาลนครเชียงใหม่โดยระบุว่าได้รับคำสั่งให้รื้อถอนอาคารย่านถนนศรีปิงเมืองอย่างไม่เป็นธรรม
นางชนิดาภา คิดอ่าน อยู่บ้านเลขที่ 2/4 ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานชุมชนศาลาแดง ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีได้รับคำสั่งจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้รื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บ้านเลขที่ 2/15 ซอย 1 ถนนศรีปิงเมือง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามที่ได้ยื่นคำร้องขอระงับและผ่อนผันคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากไม่ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตก่อสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลากำหนด
ทั้งนี้นางชนิดาภากล่าวว่า มีความรู้สึกว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งและถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากอาคารหลังอื่นที่อยู่ในละแวกเดียวกันไม่ได้รับคำสั่งให้รื้อถอน โดยอาจมีสาเหตุมาจากการกลั่นแกล้งของผู้บริหารเทศบาลบางคนที่เคยกล่าววาจาข่มขู่มาก่อนหน้านี้
ในขณะที่นายสุทัศน์ ศรีล้อม ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมารับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองกล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และจะได้สอบถามไปยังฝ่ายบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อหาทางให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนต่อไป
 
2 กุมภาพันธ์ 2552 , 17:28 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่