รายงานพิเศษ รักษ์โลก รักคุณ รักษ์แม่ฮ่องสอน

  
     รายงานพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิด สี่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้โครงการ รักษ์โลก รักคุณ รักษ์แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงมิติวัฒนธรรม กับความรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมพัฒนา โดยจะต้องตอบสนองปัญหาท้องถิ่น ไม่ทำลายวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นแก่นแท้ และโจทย์ใหญ่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่ายังบริสุทธิ์เช่นแม่ฮ่องสอน ก็เป็นปัญหาท้าทายที่สำนักงานสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยให้ดำเนินการกว่า 50 โครงการ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย กล่าวว่า สกว.ได้ดำเนินการวิจัยในแม่ฮ่องสอนประมาณสิบปีแล้ว ภายใต้แนวคิดทำประโยชน์ให้พื้นที่ รื้อฟื้นวัฒนธรรม ประเพณีกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชาวบ้านต้องร่วมมือ กรณีเส้นทางท่องเที่ยวนั้นจะต้องใส่ความรู้ในเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะนิทรรศการที่มีชีวิต ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และมีงานประเพณีที่สามารถกำหนดเป็นปฏิทินท่องเที่ยวได้ทั้งปี จึงจะเปิดมิติการท่องเที่ยวแบบใหม่ ภายใต้โครงการ รักษ์โลก รักคุณ รักษ์แม่ฮ่องสอน
ขณะที่นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพราะนับเป็นอีกมิติหนึ่งที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและไม่ทำลายพื้นที่ โดยจะมีการเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4 เส้นทางคือการพัฒนาและประเมินเทคโนโลยีชุมชนบ้านหนองขาวกลาง ตำบลห้วยปูลิง การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอขุนยวม การพัฒนาระบบการจัดการเกษตรเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งรอบนอก อำเภอปาย และเส้นทางสืบค้นมรดก ณ ถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า โฮมสเตย์วัฒนธรรมไทยใหญ่บ้านแม่ละนา
ขณะที่ รศ.รัศมี ชูทรงเดช ทีมงานวิจัย สกว.กล่าวถึงเส้นทางแต่ละเส้นทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่นี้มีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน เส้นทางปางมะผ้า นั้นนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสถานที่เก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีอายุกว่า 35,000 ปี ซึ่งหลักฐานดังกล่าวจะเชื่อมโยงให้สถานที่ดังกล่าวมีความสำคัญระดับภูมิภาคของโลก ขณะที่เส้นทางปายนั้น คนส่วนใหญ่จะเข้าใจปายในบริบทของการท่องเที่ยว แต่งานวิจัยสามารถหาความยั่งยืนให้ปายด้วยการให้ชุมชนบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ให้คนไม่ต้องขายที่ดินของตนให้นายทุนด้วยแนวคิดป่าล้อมเมืองขณะที่เส้นทางขุนยวมนั้นเป็นการย้อนรอยเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ยังคงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ติดตามภายใต้ธรรมชาติที่งดงาม ส่วนบ้านหนองขาว ห้วยปูลิง นอกจากธรรมชาติอันงดงามแล้ว ยังจะได้พบกับการบริหารจัดการพื้นที่และพลังงานไฟฟ้าโดยชุมชนต้นแบบโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า
เมื่อไปเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่ถูกทำลายโดยทุนสมัยใหม่แล้วคงอดคิดเป็นห่วงไม่ได้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับพื้นที่และประชาชนหลังความเจริญเข้ามาถึงเต็มที่จะเป็นอย่างไร การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในมิติของวัฒนธรรม โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนที่ตอบปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริงน่าจะเป็นทางออกที่ดี งานรักษ์โลก รักคุณ รักษ์แม่ฮ่องสอนจัดระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ นี้ที่โรงแรมอิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งการเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ การออกร้านสาธิตต่าง ๆ และยังเปิดให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งสี่เส้นทาง ขณะเดียวกันยังได้จัดเตรียมจักรยานไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
 
2 กุมภาพันธ์ 2552 , 17:29 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่