เดิน วิ่ง มินิมาราธอนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพครบรอบ 35 ปี

  
     มหาวิทยาลัยพายัพจัดงานเดิน วิ่ง มินิมาราธอนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 35 ปี 15 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานเดิน วิ่ง มินิมาราธอน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนรณรงค์หาทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ จนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาทุกปี สำหรับรายได้จากการจัดงานในปีที่ผ่านมาและปีนี้ จะนำไปพัฒนาสนามกีฬาให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มหาวิทยาลัยพายัพ จึงขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่านร่วมแข่งขันเดิน วิ่งมินิมาราธอน 35 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชาย และหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่ชนะประเภทต่าง ๆ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเหรียญที่ระลึกอีกด้วย
ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ประเภทบุคคลทั่วไปชาย แบ่งตามรุ่นอายุ ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีจนถึงรุ่นอายุ 65 ปี ขึ้นไป รวม 11 รุ่น และประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีถึงรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 7 รุ่น ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ชาย หญิง ประเภทศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ชาย หญิง ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และการเดินการกุศล สำหรับบุคคลทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 0-5385-1478 ต่อ 240, 241
 
2 กุมภาพันธ์ 2552 , 17:29 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่