อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สรงน้ำและไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง

  
    อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สรงน้ำและไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ย้อนรอยอดีตล้านนา อนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมกานท่องเที่ยว
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2552 โดยปีนี้จะมีการจัดงานฟื้นฟูสืบสานประเพณีสรงน้ำและไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง เป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ นี้ ณ บริเวณท่าน้ำทะเลสาบดอยเต่า และวัดพระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง กิจกรรมสำคัญในงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ จะมีการเฉลิมฉลองและละเล่นแข่งขันบ้องไฟน้อย แข่งเรือพาย วันที่ 8 กุมภาพันธ์นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะตั้งขบวนแห่เครื่องสักการะ ครัวทาน ณ ที่ว่าการอำเภอไปยังท่าน้ำทะเลสาบดอยเต่า มีการแข่งขันบ้องไฟหมื่น การแสดงละเล่นต่าง ๆ ในเวลา 13.00 น.นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศ จากนั้นจะมีพิธีอัญเชิญเครื่องครัวทานสักการะพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้งขึ้นเรือไปไว้บนดอยเรือ หรือเกาะสันติจิต รุ่งเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ชาวอำเภอดอยเต่าจะร่วมกันเดินระยะทาง 4 กิโลเมตรขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยเกิ้ง เพื่อสักการะและสรงน้ำพระธาตุเจ้าในวันเพ็ญเดือน 3 หรือเดือน 6 เหนือ ภาคค่ำมีพิธีสวดเบิก สวดธัมมจักกัปวัตนสูตและเวียนเทียนและจะเดินทางกลับในรุ่งเช้า
พระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ปัจจุบันมีพระอาจารย์บุญศรี อภิปุณโณ เป็นเจ้าอาวาส ชาวอำเภอดอยเต่าและใกล้เคียงเดินเท้าขึ้นไปสักการะในวันมาฆบูชาทุกปี เมื่ออยู่บนลานพระธาตุจะมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบดอยเต่า รวมทั้งตัวอำเภอได้ชัดเจน และสวยงามมาก ตามประวัติกล่าวว่าพระบรมธาตุสร้างขึ้นสมัยพระนางจามเทวี พ.ศ. 1200 เมื่อเสด็จขึ้นมาทางเรือผ่านดอยเกิ้ง ต่อมา พ.ศ. 2463-64 ครูบาเจ้าศรีวิชัย นำพาศรัทธาประชาชนขึ้นไปบูรณะ ตลอด 23 ปีที่ได้บูรณะบริเวณวัดพระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง และถนนหนทางต่างๆ ปัจจุบันยังค้างอยู่ก็คือการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เนื่องจากในอดีตเมื่อมีการอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วมออกไป ทางการได้ลบชื่อวัดออกจากสารระบบ ขณะนี้องค์พระธาตุเจ้าดอยเกิ้งบูรณะใหม่สวยงาม รูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมลานนาผสมพม่าย่อมุมผสมผสานทรงระฆัง แต่ฐานของพระธาตุเป็นรูปเรือขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเหนือยอดดอยเกิ้ง
 
2 กุมภาพันธ์ 2552 , 17:29 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่