ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือระบุ เศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวในปีนี้

  
     ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือระบุ เศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวในปีนี้ อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปยังไปได้ดี
นางจันทาวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์การเงินปี 2552 ในส่วนของภาคเหนือนั้นมีแนวโน้มจะเป็นไปตามแนวโน้มการเงินของประเทศ มีอัตราการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือมีปัจจัยที่เป็นบวกคือสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่ยังคงเป็นหลัก โดยในปีที่ผ่านมารายได้ของเกษตรกรในภาคเหนือขยายตัวร้อยละ 42.3 โดยดัชนีราคาพืชผลหลักขยายตัวร้อยละ 33.1 โดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปีและนาปรังที่ขยายตัวร้อยละ 72 และร้อยละ 95 ตามลำดับ ราคาพืชผลเกษตรอยู่ในเกณฑ์จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการผลิตประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปีที่ผ่านมาการส่งออกและนำเข้าผ่านด่านศุลกากรภาคเหนือหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ 4.5 หรือกว่า 4,400 ล้านดอลล่าสหรัฐ ทั้งนี้จากสถิติการจดทะเบียนจักรยานยนต์พบว่าสูงขึ้นตามราคาพืชผลที่สูงขึ้นด้วย
ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวในภาคเหนือในปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 32 ผู้โดยสารทางอากาศลดลงร้อยละ 7.7 อย่างไรก็ตามอัตราการเข้าพักได้เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมเป็นร้อยละ 73.9 ช่วยให้ปีนี้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 53 จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของภาคเหนือขึ้นอยู่กับฤดูกาล แต่อากาศที่หนาวเย็นก็เป็นปัจจัยบวกให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี แม้จะได้รับผลกระทบเรื่องการเมืองและราคาน้ำมันมาตลอดในช่วงกลางปีก็ตาม ขณะที่การจ้างงานมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนมีการจ้างงานกว่า 50,000 อัตราและเลิกจ้างไปแล้วกว่า 3,500 อัตรา แต่ภาคเหนือจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเท่ากับเศรษฐกิจของประเทศเพราะมีการส่งออกไม่มากเพียงร้อยละ 20 ของการผลิต ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศต้องพึ่งการส่งออกถึงร้อยละ 70
 
3 กุมภาพันธ์ 2552 , 14:59 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่