ผู้ประกอบการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรทั่วประเทศกว่า 21,000 ร้านค้า

  
     ผู้ประกอบการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรทั่วประเทศกว่า 21,000 ร้านค้า ขณะที่ภาคเหนือมีกว่า 2,000 ร้านค้า ล่าสุดกรมวิชาการเกษตรจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตรของผู้ควบคุมการขาย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยนายสุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบดูแลตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ คือ ปุ๋ย พันธุ์พืช วัตถุอันตราย ยางพารา กักกันพืชและควบคุมพืช สำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรมีกว่า 21,000 ร้านค้า ขณะที่ภาคเหนือมีกว่า 2,000 ร้านค้า การอบรมดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมที่ดำเนินการครบ 5 ปีต้องทบทวนใหม่ซึ่งมีถึงร้อยละ 30 ของทั้งหมด เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ประกอบกับสารเคมีมีการพัฒนาตลอดเวลา ผู้ประกอบการต้องมีใบรับรอง และใบอนุญาตการขายเท่านั้นจึงจะสามารถจำหน่ายสารเคมีอันตรายได้ ขณะที่สารเคมีที่ห้ามขายและครอบครองที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้มี 96 ชนิด หากมีการฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
การควบคุมวัตถุอันตรายนั้นเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร เช่น เมธามิโดฟอส หากปนเปื้อนในลำไยก็จะถูกทางการจีนและประเทศปลายทางส่งกลับ เช่นเดียวกับสารเอนโดซัลแฟน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ขณะนี้ในส่วนของภาคเหนือมีสารวัตรเกษตร 40 คน ที่ติดตามสืบสวนหาตัวผู้ลักลอบจำหน่ายในพื้นที่ และมีการจับกุมดำเนินคดีทุกวัน อย่างไรก็ตามสถานการณ์การลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านยังเบาบางเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้ตั้งจุดตรวจตามด่านชายแดนถึง 5 ด่าน
 
3 กุมภาพันธ์ 2552 , 15:01 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่